Poradnik pożyczkobiorcy

Ile tak naprawdę kosztują chwilówki przez…

Chwilówka online bez wychodzenia z domu - koszty: Ustawa antylichwiarska, obowiązująca od 11 marca 2016 roku ograniczyła maksymalną wysokość odsetek naliczanych od pożyczonej kwoty pieniędzy, jak również wysokość całkowitych niezwiązanych z odsetkami kosztów chwilówki.   W skład kosztów chwilówki przez internet wchodzą najczęściej: - wysokość prowizji, - wysokość ubezpieczenia pożyczki, Koszty…

Jak funkcjonują chwilówki przez internet?

W związku z tym, że wokół chwilówek online pojawiło się wiele mitów zasady funkcjonowania chwilówek przez internet, to w jaki sposób naliczane są koszty oraz ryzyko związane z zaciągnięciem takiej pożyczki na dowód może wydawać się nie wystarczająco jasne dla przeciętnego pożyczkobiorcy. Chwilówki online szybkie pożyczki w 15 min bez…

Dlaczego chwilówki przez internet stają się…

 Chwilówki przez internet to jedne z najszybszych i najwygodniejszych pożyczki gotówkowe na rynku. Polacy z powodu dość niskich zarobków nie ma oszczędności, a około połowa spłaca kredyty lub pożyczki. Dodatkowa gotówka z chwilówki przez internet przeznaczana jest przeważnie na zaspokojenie bieżących wydatków w momencie trudnej sytuacji materialnej albo na finansowanie…

Chwilówki przez internet - pożyczka pozabankowa…

  Chwilówki przez internet to bardzo szybkie pożyczki gotówkowe udzielane w w tak błyskawicznym tempie że w 15 min można mieć środki już na koncie. Chwilówki online przeważnie udzielane są na krótki okres czasu. Proces ubiegania się o chwilówki online jest bardzo prosty i przejrzysty: wystarczy posiadać tylko dowód osobisty, telefon…

SZYBKA POŻYCZKA PRZEZ INTERNET NA KONTO.…

Jak każdy z nas wie aby otrzymać jakikolwiek kredyt w banku musimy sprostać wymaganiom jakie one na Nas nakładają. W większości przypadków koniecznością jest zebranie dla banku dużej liczby różnorakich dokumentów aby otrzymać w końcu wymarzoną pożyczkę online przez Internet.   SZYBKIE POŻYCZKI BEZ ZAŚWIADCZEŃ   Musimy równocześnie jeśli chcemy otrzymać pożyczkę…

Czy kredyty na dowód są realne?

Czy kredyty na dowód są realne?   Często zdarza się tak, że potrzebujemy szybko dodatkowego zastrzyku gotówki. Powodem może być wyjątkowa okazja na zakupach, braki w naszym domowym budżecie, nagła awaria auta lub cokolwiek innego co wymaga od nas dodatkowych pieniędzy. Jeśli nie mamy oszczędności ani możliwości pożyczyć gotówki od bliskich,…

W jaki sposób dokonać wyboru najlepszego…

W jaki sposób dokonać wyboru najlepszą przedsiębiorstwo kredytową? Oferta kredytów nie bankowych jest tak bardzo bogata, że trudno jest dokonać wyboru kredyt idealnie dopasowaną do kredytobiorców potrzeb. Jak dokonać wyboru najlepszej firmę kredytowej, aby nie przepłacać? Wystarczy wiedzieć czym się kierować, na co kierować uwagę, o co spytać, nim podpisana…

Jak wybrać dobrą firmę pożyczkową?

Jak wybrać dobrą firmę pożyczkową? Oferta pożyczek pozabankowych jest na tyle bogata, że niełatwo jest wybrać pożyczkę idealnie dostosowaną do naszych potrzeb. Jak wybrać dobrą firmę pożyczkową, by nie przepłacać? Wystarczy wiedzieć czym się kierować, na co zwracać uwagę, o co zapytać, nim podpisana zostanie umowa. Pożyczki pozabankowe są dostępne…

Przesłanki udzielenia zabezpieczenia

1. Wiarygodność roszczenia    Przesłankami zabezpieczenia (okolicznościami merytorycznymi, od istnienia których zależy dokonanie zabezpieczenia) są: 1) uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz 2) interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Dodatkową przesłanką decydującą o możliwości zastosowania w sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenia polegającego na unormowaniu stosunków między stronami przez zakazanie publikacji jest „niesprzeczność zakazu…

Obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej

Uwzględniając wniosek o  zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z  dzieckiem, sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w  tym postanowieniu. Przepisy art. 1050 i…

Skutki uznania zabezpieczonego roszczenia

W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 753, jeżeli osoba obowiązana do świadczeń uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie niezaspokojonym może być wydany na posiedzeniu niejawnym. Uznanie zabezpieczonego roszczenia alimentacyjnego oraz któ- regoś z roszczeń wymienionych w art. 753 sprawia, że sąd może wyrokiem na posiedzeniu…

Zabezpieczenie rent, wynagrodzeń

§ 1. Przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia roszczeń o:  1) rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z  tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych tre- ścią dożywocia na dożywotnią rentę;  2) wynagrodzenie za pracę;  3) należności z…

Zabezpieczenie na rachunku bankowym

§  1.  W  razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego  złożony w  terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami, a…

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;   2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;   3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomo- ści, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księ- ga wieczysta zaginęła lub uległa…

Kaucja na zabezpieczenie

§  1.  Wykonanie postanowienia o  udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało obowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.   § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy…