Regulamin serwisu ogłoszeniapozyczek.pl

Regulamin świadczenia usług przez Ogloszeniapozyczek.pl

 

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Ogloszeniapozyczek.pl – oznacza serwis internetowy prowadzony przez FinIdea Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Okopowa 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588634.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z serwisu internetowego Ogloszeniapozyczek.pl.
 3. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Ogloszeniapozyczek.pl
 4. Dostawca produktu finansowego – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego.
 5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Ogloszeniapozyczek.pl, w tym:
  1. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach serwisu Ogloszeniapozyczek.pl.
  2. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a serwisem ogloszeniapozyczek.pl poprzez narzędzia dostępne w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl.
  3. Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania produktów finansowych w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych serwisu Ogloszeniapozyczek.pl.
  4. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w serwisie ogloszeniapozyczek.pl na zlecenie jego partnerów.
  5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Ogloszeniapozyczek.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Ogloszeniapozyczek.pl, zakres odpowiedzialności FinIdea Sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu Ogloszeniapozyczek.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis Ogloszeniapozyczek.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez serwis Ogloszeniapozyczek.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej FinIdea Sp. z o.o.

 

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 

 

 1. Serwis sOgloszeniapozyczek.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis Ogloszeniapozyczek.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Serwis Ogloszeniapozyczek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 3. Serwis Ogloszeniapozyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu Ogloszeniapozyczek.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu Ogloszeniapozyczek.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ogloszeniapozyczek.pl ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

 1. FinIdea Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych
 2. Dane publikowane w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w serwisie Ogloszeniapozyczek.pl opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
 4. Ogloszeniapozyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu Ogloszeniapozyczek.pl, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 5. Serwis Ogloszeniapozyczek.pl przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ogloszeniapozyczek.pl ZA PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW W SERWISIE

 

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą serwisu Ogloszeniapozyczek.pl
 2. Serwis Ogloszeniapozyczek.pl nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Użytkownik serwisu Ogloszeniapozyczek.pl może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis ogloszeniapozyczek.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z serwisu ogloszeniapozyczek.pl.
 4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu finansowego.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 

 

 1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie ogloszeniapozyczek.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy serwisu ogloszeniapozyczek.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej serwis ogloszeniapozyczek.pl
 4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej serwis ogloszeniapozyczek.pl
 5. Udostępniając własne treści w serwisie ogloszeniapozyczek.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a FinIdea  Sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Serwis ogloszeniapozyczek.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Korzystanie z serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis ogloszeniapozyczek.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie ogloszeniapozyczek.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 4. Serwis ogloszeniapozyczek.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 5. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis ogloszeniapozyczek.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez ogloszeniapozyczek.pl.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W ramach świadczenia niektórych usług serwis ogloszeniapozyczek.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
 2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu ogloszeniapozyczek.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz otrzymywania informacji handlowej od Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego,
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Ogloszeniapozyczek.pl Sp. z o.o.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 5. Serwis ogloszeniapozyczek.pl zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkownika serwis ogloszeniapozyczek.pl może przekazać za zgodą Użytkownika do Dostawcy produktu finansowego, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym z Dostawcą tego produktu finansowego. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje dotyczące Użytkownika dostarczone serwisowi ogloszeniapozyczek.pl zostaną przekazane Dostawcy produktu finansowego. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych dostawcy produktu finansowego, gdyż serwis ogloszeniapozyczek.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.
 7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu ogloszeniapozyczek.pl i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 

 1. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. W serwisie ogloszeniapozyczek.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego użytkowników.

 

 1. ROZMOWY TELEFONICZNE

 

 1. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego ogloszeniapozyczek.pl mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

 

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

 1. Celem serwisu ogloszeniapozyczek.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: finideaspzoo@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ogloszeniapozyczek.pl.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Regulamin serwisu ogloszeniapozyczek.pl wchodzi w życie z dniem 06.09.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Ogloszeniapozyczek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w serwisie ogloszeniapozyczek.pl.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ogloszeniapozyczek.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.